Mannerheim-museet utvecklar samarbetet med liknande museer och aktörer inom andra branscher samt upprätthåller täta kontakter med museifältet och forskarvärlden. Verksamheten betonas av akademisk sakkunskap och till uppgiften hör att mångsidigt forska Mannerheimmyten samt att betjäna allmänheten och inflytelserika gäster på många sätt. Museet fungerar som en brobyggare mellan intresset för populärhistoria, som personifieras av marskalken av Finland, och professionell historieforskning jämte de relaterade nätverken.

 

Museets samarbetspartners har varit Helsingfors universitet, Riddarhuset och Försvarsmakten, som naturligt ingår i stiftelsens nätverk, samt nära aktörer som Utrikesministeriet, Finlands Röda Kors, Mannerheims Barnskyddsförbund och Riksarkivet. Utav de beskickningar som finns i Helsingfors, har museet samarbetat med Polens, Storbritanniens, Sveriges Schweiz’, Bulgariens, Rumäniens, Frankrikes och Rysslands ambassader. Museet har deltagit i projekt med Finlands olika kulturinstitut, Helsingfors bokmässa och flera musiker. Många övriga aktörer som kopplas ihop med namnet Mannerheim, såsom Marskalken av Finland Mannerheims traditionsstiftelse och Mannerheim-ristin ritarien säätiö värnar tillsammans om Mannerheims minne.

 

Bland företag är det främst Oy Karl Fazer Ab, men även till exempel Graaf Oy, Agency Leroy, Edrington Finland, Dan Ward – Runebergin Kukka, Boknäs, Genelec och Redbev som stött museiverksamheten. Mannerheim-museet har under den närmaste tiden samarbetat med följande inhemska museer: Nationalmuseet, Museo Militaria, Gallen-Kallela Museet, Ekudden, Ainola och Runebergs hem.