Mannerheim-museet är ett historiskt hemmuseum. Museibyggnaden, som är Mannerheims tidigare privathem i Brunnsparken, är en kulturhistoriskt värdefull helhet. Byggandens största värde bygger på husets tidigare ägare, den historiske personen Gustaf Mannerheim. Byggnaden är en av Helsingfors äldsta bevarade träbyggnader. Museibyggnaden med sin interiör och samlingarna som finns där utgör en unik helhet.

 

Mannerheim-museets samlingar består av Gustaf Mannerheims personliga egendom i form av lösöre och biografiskt arkivmaterial som förvärvats under Mannerheims livstid. Till museisamlingarna ingår kulturhistoriska samlingen, arkivet och fotografisamlingen samt Mannerheims hembibliotek. Utöver detta ingår museibyggnaden i museihelheten.

 

Man kan bekanta sig med hemmuseet och museets samlingar genom ett guidat museibesök. Dessutom försöker vi förbättra tillgängligheten för material, genom att regelbundet publicera material på internet. Man kan på egen hand granska museet och samlingarna genom en virtuell rundvandring och man får tilläggsinformation på museets YouTube-kanal samt övrig social media.

 

Mannerheim-museets museisamlingar upprätthålls och sköts enligt professionella kvalitetskrav. Mannerheim-museets samlingsverksamhets principer bestämda och linjedragna i museets policy för samlingarna.