Organisationens viktigaste resurs är personalen. På Mannerheim-museet en väldigt språkkunnig och mångsidigt utbildad personal, som består av guider, museimästare och kassörer. Traditionellt har guiderna bland annat rekryterats bland historiestudenterna vid Helsingfors universitet. Även museologiskt och övrigt kunnande uppskattas. Eftersom museet fungerar som en obunden organisation som grundar sig på historieforskning, så har guiderna friheten och skyldigheten att presentera historian objektivt utgående från besökarens infallsvinkel och önskemål. Museets personal fungerar som informationstjänst och tar del av evenemang samt utställningsarbeten.

 

Under den senaste tiden har Mannerheim-stiftelsen satsat på museets professionaliserande utveckling och effektiverat museets verksamhet genom att utöka personalresurserna. Amanuens Toni Piipponen har sedan år 2015 skött om de administrativa, innehålls- och besöksrelaterade uppgifterna. Liisa Oikari ansvarar för museets samlingar, sedan hon fastanställdes som forskare i början av år 2020. Sedan år 2013 fungerar historikern, fil.dr. Kristina Ranki som museichef (tidigare kurator). Hon fungerade själv som guide på museet åren 1994–1998.

 

Personalens kontaktuppgifter:
fornamn.efternamn (at) mannerheim-museo.fi

henkilokunta Ritarihuoneella