I museets blogg dryftar museiarbetarna och deras nätverk museiarbetet och guidningar, museets samlingar och museet som en del av samhället och museifältet. Gustaf Mannerheim betraktas genom olika temata.

Mannerheims addresser i S:t Petersburg

Olga Mezhevich | 12.8.2021

Läs mer

Han växte med sina uppdrag och jag med mitt

Alexandra Ramsay  |  4.8.2021

Läs mer

Virtuella museibesök

Marika Tandefelt  |  25.2.2021

Läs mer

Folkbildning eller upplevelse, hypoteser eller skattkammarrunda?

- Om Mannerheim-museets utställningspolitik

Kristina Ranki  |  20.11.2020

Läs mer

Mina tankar om Mannerheims stil inför Gentilhomme- klädutställningen

Markus Nordström  |  11.2.2021

Läs mer

En historikers tankar om att fungera som guide

Saga Brummer  |  3.6.2020

Läs mer