Yhteistyökumppaneita


Mannerheim-museo kehittää yhteistyötään samankaltaisten museoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa sekä ylläpitää tiiviitä kontakteja 
museokenttään ja tutkijamaailmaan. Toimintaa sävyttää akateeminen tietotaito ja sen tehtäviin kuuluu Mannerheim-myytin monipuolinen tutkiminen. Suurta yleisöä sekä vaikuttajavieraita pyritään palvelemaan monin eri tavoin. Museo toimii sillanrakentajana Suomessa esiintyvän laajan populaarihistoriallisen kiinnostuksen, joka on henkilöitynyt Suomen Marsalkkaan, ja professionaalisen historiantutkimuksen ja siihen kuuluvien verkostojen välillä.

 

Museon yhteistyökumppaneita ovat olleet säätiön verkostoon luonnollisesti kuuluvat Helsingin yliopisto, Ritarihuone, Puolustusvoimat sekä muut läheiset tahot kuten Ulkoministeriö, Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Kansallisarkisto. Helsingissä olevista ulkomaiden edustustoista museo on tehnyt yhteistyötä Puolan, Iso-Britannian, Ruotsin, Sveitsin, Bulgarian, Romanian, Ranskan ja Venäjän suurlähetystöjen kanssa. Museolla on ollut projekteja Suomen kulttuuri-instituuttien, Helsingin kirjamessujen ja monen muusikon kanssa. Monet muut Mannerheimin nimeen liitetyt tahot kuten Suomen Marsalkka Mannerheimin Perinnesäätiö ja Mannerheim-ristin ritarien säätiö vaalivat yhteistyössä Mannerheimin muistoa. 

Yrityksistä erityisesti Oy Karl Fazer Ab, mutta myös mm. Graaf Oy, Agency Leroy, Edrington Finland, Dan Ward - Runebergin Kukka, Boknäs, Genelec ja Redbev ovat tukeneet museotoimintaa. Kotimaiset museot, joiden kanssa Mannerheim-museo on viime aikoina tehnyt yhteistyötä, ovat Kansallismuseo, Museo Militaria, Gallen-Kallelan museo, Tamminiemi, Ainola ja Runebergin koti. Ulkomaisista museoista erityisesti kotimuseot ovat toimineet aktiivisina yhteistyötahoina.


Climate Action with Compensate

Mannerheim-säätiö kompensoi museon toiminnasta aiheutuvia päästöjä Compensate-säätiön kautta. Compensate-säätiön kompensaatiohankkeet pohjautuvat tieteellisesti tutkittuun ja arvioituun tietoon, ja säätiö on vaikuttava toimija ilmastotoimien kentällä. Compensate-säätiö on Mannerheim-säätiölle luonteva yhteistyökumppani, sillä voittoa tavoittelemattomina organisaatioina niitä yhdistää pyrkimys vastuullisuuden edistämiseen kansainvälisessä kontekstissa.