Organisaation tärkein voimavara on sen henkilöresurssit. Mannerheim-museossa vaikuttaa erittäin kielitaitoinen, monipuolisesti koulutettu henkilökunta koostuen oppaista, museomestareista ja kassanhoitajista. Perinteisesti oppaita on rekrytoitu muun muassa Helsingin yliopiston historianopiskelijoiden parista. Myös museologista tuntemusta ja muuta osaamista arvostetaan. Koska museo toimii riippumattomana, historiantutkimukseen perustuvana organisaationa, on myös museon oppailla vapaus ja vastuu esitellä historiaa objektiivisesti kunkin vieraan tulokulman ja toiveet huomioon ottaen. Museon henkilökunta osallistuu tietopalveluun, tapahtumiin ja näyttelytyöskentelyyn.  

 

Viime aikoina Mannerheim-säätiö on panostanut museon professionaaliseen kehitykseen, ja tehostanut museon toimintaa lisäten henkilöstöresursseja. Amanuenssi Toni Piipponen on ollut talossa vuodesta 2015 hallinnollisten, sisällöllisten ja vierailuihin liittyvien tehtävien parissa. Kokoaikaiseksi vakituiseksi tutkijaksi vuoden 2020 alusta nimitetyn Liisa Oikarin vastuulla on museon kokoelmanhallinta. Uutena museonjohtajana on vuoden 2022 alusta lähtien toiminut Märtha Norrback.

 

Henkilökunnan yhteystiedot:
etunimi.sukunimi (at) mannerheim-museo.fi