MANNERHEIM-MUSEET 70 ÅR


Mannerheim-museet firar sin 70-årsdag i november 2021. Vi firar märkesåret genom att längs med hela året publicera olika synvinklar på Gustaf Mannerheim och hans vita villa i Brunnsparken, om museets historia och de gångna årtiondena. 

Märkesåret syns förutom hemsidan även i vår sociala media i Facebook och Instagram samt i Youtube.

 

Från hem till hemmuseum - mannerheim-museet 70 år

Läs mer

Museets första katalogiseringsprojekt

Läs mer

Livshistoriens betydelse i ett hemmuseum

Läs mer

Hemmet och museet i bilder

Läs mer

Gin och soda

Läs mer

En nybyggnad för Mannerheim-museet?

Läs mer

Från hyreshus till marskalkens hem – museibyggnadens årtionden

Läs mer

Museets historia - minnen och museets intendenter

Läs mer

Mannerheim-museet 70 år

Läs mer