Utställningar

 

Museet presenterar marskalken av Finland Gustaf Mannerheims hem såsom det såg ut i slutet av 1940-talet.

 

 nayttelyt item 2


Frihetskorsets Mannerheimkors av 1. klass.

Utställningen med ordnar:

Ordensutställningen är förnyad till 2017 under ledning av Tom Bergroth och Wilhelm Brummer.

Ordnar och medaljer som Mannerheim mottagit under 60 år.

 

nayttelyt item 3

Expeditionen före uppstigningen på Muzart-glaciären i Tian Shan-bergen. (Foto: Finsk-Ugriska Sällskapet)

Till häst genom Asien:

 

Mannerheims ritt genom Asien (1906-–1908) presenteras med hjälp av bilder som han själv tagit. Föremål med anknytning till resan.

 

 

 

 

 

nayttelyt item 5

Valmont

Specialutställningar:

Entourages. Gustaf Mannerheim, liv och nätverk 1867-1951. Jubileumsutställning 27.1.2017, pågår hela året 2017.

 

Marsken lever! Perspektiv på den fiktiva Mannerheim. En utställning bearbetad tillsammans med professor i teatervetenskap Hanna Korsberg och en studentarbetsgrupp vid Helsingfors Universitet öppnade 28.1.2016 och varade år 2016.

Svärdet och flamman. Mannerheim och Universitetet. Specialutställningen öppnade 4.6.2015 och varade till slutet av år 2015.

Mannerheim till havs, till lands och i luften - specialutställningen öppnade 11.12.2014. Belyser Marskalkens fordon och mobilitet.

Mannerheim 1914. Utställningen öppnades 4.6.2014 och pågick till slutet av år 2014.

Den läsande Mannerheim - plock ur Marskalkens bibliotek. Vad berättar Mannerheims böcker om hans person och om hans liv? Utställningen varade från 4.6.2013-31.5.2014.

 

 

 

 

nayttelyt item 6

Karsbad 1927