Museipersonal

 

Som museichef fungerar fil.dr. Kristina Ranki och som amanuens Toni Piipponen.

I museet arbetar dessutom på deltid en samlingsansvarig, museimästare, guider, kassor, en disponent samt en städerska.