Museipersonal

 

Som museets kurator fungerar fil.dr. Kristina Ranki.

I museet arbetar deltid dessutom fyra museimästare, nio guider, två kassor, en disponent samt en fastighetsansvarig.