kuva

Marskalkens hem

Bekanta dig med marskalken av Finland genom hans hem. Boken 'Marskalkens hem' är utgiven av Mannerheim-stiftelsen. Tio skribenter, börjande med emeritus­professor Matti Klinge, beskriver mångsidigt Mannerheims livsverk utifrån hans hem.

Förutom överbefälhavare och president var Mannerheim också forskningsresande, grundare av Mannerheims Barnskydds­förbund, långvarig ordförande för Finlands Röda Kors, språkkunnig kosmopolit, känd kulinarist och gästfri värd för vänner i sitt hem.

Boken är inbunden, 152 sidor och rikt illustrerad. Boken finns på svenska och engelska.

Pris: 25 €

kuva

Från ryttarstatydelegation till traditionsstiftelse (på finska)

Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooth har spelat en avgörande roll för bevarandet av traditionen efter marskalken av Finland. På hans initiativ grundades bl.a. år 1973 Marskalken av Finland Mannerheims Traditionsstiftelse, vars grundkapital utgjordes av de medel som Ryttarstatydelegationen överlät för ändamålet.

Generalen av infanteriet vände sig till intendenten för Mannerheim-museet, FM Vera von Fersen och bad henne i skriftlig form belysa de olika skedena i de organisationer som hade nära anslutning till marskalken av Finland. Resultatet blev denna översikt, som bygger på en intervju med generalen av infanteriet.

ISBN 952-91-8931-1, 43 sidor

Pris: 5 €