Välkommen till Mannerheim-museet!

Marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim (1867—1951) bodde i villan i Brunnsparken 1924-1951. Sedan 1951 är villan ett museum som presenterar Mannerheims liv och Finlands historia. Hemmet är bevarat i ursprungligt skick, frånsett några rum som har byggts om till utställningslokaler. Museet erbjuder guidade visningar på många olika språk.