Bildarkiv

Mannerheim-museet har ett omfattande bildarkiv, bestående av marskalkens egna fotoalbum och enskilda fotografier samt bilddonationer till museet. På beställning levererar vi bilder antingen elektroniskt eller som papperskopior i önskad storlek.

Nedan några plock ur bildarkivet. Klicka på bilden för att förstora den. I bildtexterna uppräknas personerna ur betraktarens synvinkel.

 

Förfrågningar och prisuppgifter: info(a)mannerheim-museo.fi
eller tfn. (09) 635 443.

Bildhelheter som inte ingår i Mannerheim-museets bildarkiv:

Fotografierna från ritten genom Asien 1906-1908 tillhör Suomalais-Ugrilainen Seura och förvaras i Museiverkets bildarkiv.

De s.k. TK-bilderna från vinter- och fortsättningskriget har digitaliserats och är fritt tillgängliga på www.sa-kuva.fi.

Försvarsmakten historiska bildsamlingar i Krigsmuseet: www.sotamuseo.fi/sv/forvarsmaktens-bildarkiv