Överbefälhavarens dagsorder

I armén har man för vana att informera truppförband, enheter samt enskilda soldater genom dagorder givna av närmaste förman. På enhetsnivå riktar sig informationen på det dagliga arbetet och fritiden. Ju högre upp i hierarkin man avancerar, desto allmännare karaktär får dagorderns innehåll.

Överbefälhavarens dagorder kan i grova drag indelas i tre grupper: befordring och belöning, utnämningar och förflyttningar samt dagorder som avtackar och uppmuntrar. Vi publicerar de till sista kategorin hörande dagorder som överbefälhavaren gav under vinterkriget.

Då vinterkriget bröt ut utnämnde Republikens president fältmarskalk Mannerheim till överbefälhavare för rikets försvarsmakt. Mannerheim gav utnämningen till känna i sin första under vinterkriget givna dagorder: Nr. 1 /1.12.1939. Såsom brukligt var sammanställde hans medhjälpare enligt hans anvisningar ett utkast som han sedan stiliserade om och gav sin personliga prägel. Hans oefterhärmliga, på samma gång kärnfyllda och uttrycksfulla stil påverkar läsaren än idag.

  • Vinterkriget 1939-1940
tn fin no1

Dagorder n:r1, 1.12.1939

tn fin no3

Dagorder n:r3, 11.12.1939

tn fin no7

Dagorder n:r7, 21.12.1939

tn fin no10

Dagorder n:r10, 24.12.1939

tn fin no27

Dagorder n:r27, 20.2.1940

tn fin no34

Dagorder n:r34, 14.3.1940

tn fin no38

Dagorder n:r38, 24.3.1940

tn fin no50

Dagorder n:r50, 15.4.1940

tn fin no67

Dagorder n:r67, 24.5.1940

tn fin no69

Dagorder n:r69, 29.5.1940

tn fin no72

Dagorder n:r72, 31.5.1940

tn fin no82

Dagorder n:r82, 21.6.1940

tn fin no140

Dgorder n:r140, 30.11.1940