Ylipäällikön päiväkäskyt

 

Armeijassa on tapana informoida joukko-osastoja, yksiköitä ja yksittäisiä sotilaita esimiehen laatimilla päiväkäskyillä. Yksikkötasolla informaatio kohdistuu jokapäiväiseen työhön ja vapaa-aikaan. Mitä korkeammalle hierarkiassa edetään, sitä yleisemmän luonteen saa päiväkäskyn sisältö.

Ylipäällikön päiväkäskyt voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: ylennykset ja palkitsemiset, nimitykset ja siirrot sekä kiittävät ja rohkaisevat päiväkäskyt. Julkaisemme viimeiseen ryhmään kuuluvat, ylipäällikön talvisodan aikana antamat päiväkäskyt.

Talvisodan alkaessa Tasavallan presidentti nimitti sotamarsalkka Mannerheimin Suomen puolustusvoimain ylipäälliköksi. Mannerheim antoi nimityksen tiedoksi puolustusvoimille ensimmäisessä talvisodan päiväkäskyssään Nro 1./1.12.1939. Kuten muidenkin päiväkäskyjen kohdalla, avustajat laativat hänen antamiensa ohjeiden mukaan luonnokseen, jota hän sitten muokkasi painaen päiväkäskyyn oman persoonallisen kädenjälkensä. Hänen jäljittelemätön, yhtä aikaa ytimekäs ja ilmeikäs tyylinsä tavoittaa lukijan tänäkin päivän.

Talvisota 1939-1940

tn fin no1

Päiväkäsky n:r1, 1.12.1939

tn fin no3

Päiväkäsky n:r3, 11.12.1939

tn fin no7

Päiväkäsky n:r7, 21.12.1939

tn fin no10

Päiväkäsky n:r10, 24.12.1939

tn fin no27

Päiväkäsky n:r27, 20.2.1940

tn fin no34

Päiväkäsky n:r34, 14.3.1940

tn fin no38

Päiväkäsky n:r38, 24.3.1940

tn fin no50

Päiväkäsky n:r50, 15.4.1940

tn fin no67

Päiväkäsky n:r67, 24.5.1940

tn fin no69

Päiväkäsky n:r69, 29.5.1940

tn fin no72

Päiväkäsky n:r72, 31.5.1940

tn fin no82

Päiväkäsky n:r82, 21.6.1940

tn fin no140

Päiväkäsky n:r140, 30.11.1940