Aktuellt

 

MUSEET FIRAR JUBILEUMSÅRET 2017

Den fjärde juni 2017 blir det 150 år sedan Marskalk Mannerheims födelse.

Mannerheim-stiftelsen offentliggör sitt program för år 2017 här

Fler intressanta projekt och omorganiseringar är aktuella just nu på museet.

Eventuella donatorer ombeds vara i kontakt med kuratorn FD Kristina Ranki.

 

 

 

 

NY UTSTÄLLNING ÖPPNADE 29.1.2016!

"Marskalkens många liv - Perspektiv på den fiktive Mannerheim". Utställningsarbetsgrupp: Prof. Hanna Korsberg, Helsingfors Universitet och studenter i teatervetenskap: Tinni Torikka, Suvimarja Halmetoja, Sofia Valli, Susanna Reitamo och Topi Vainikainen.

Utställningen belyser hur Mannerheim har avbildats i Finland från 1960-talet fram till idag på teaterscenen och i film.

Fakta och fiktion möts, när de olika konstnärliga tolkningarna av historien presenteras. Den finska stormannen Mannerheim har ständigt varit föremål för diskussion och intresse.

 

 

 

 

Mannerheim ojentaa ristin

 

Svärdet och flamman – Mannerheim och Universitetet fäster blicken på Marskalkens varierande möten med det 375-åriga Helsingfors Universitet. Mannerheims väg från studentexamen år 1887 till den av studenter högt respekterade statsmannen på 1950-talet gick framför allt via 1919 års promotion vid Filosofiska fakulteten och 300-årsjubiléet 1940. Utställningen belyser ändå också andra tidstypiska knutpunkter i den lilla finska elitens nätverk och Universitetet som central scen för det unga Finlands historia. Av Universitetet emottog riksföreståndare Mannerheim hedersdoktorsgraden som en hög symbol för bildning. I sin tur gav han som en stor hedersbetygelse – i egenskap av försvarsmaktens kommendör –  Frihetskorset till Universitetet.

 

Den fjärde juni, på Marskalkens födelsedag, är museet öppet och gratis.

 

VÄLKOMMEN!

 

 

 

 

Museets besökarantal har stigit! Vi tackar våra trogna besökare, alla nya nyfikna samt museets kunniga guidekår!

​År 2012                                      ​7871 gäster
År 2013                                      ​7818 gäster
​År 2014 ​8804 gäster